TUBITAK 2209A ve 2209B BAŞARILARIMIZ

TÜBİTAK 2209-A “Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı”  ve 2209-B "Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Program"ı 2022 yılı 1. Dönem başvuru sonuçlarına göre, aşağıda ismi belirtilen öğrencilerimiz tarafından önerilen 11 proje, program kapsamında desteklenmeye değer bulunmuştur.
      Yürütücü                                            Projenin Adı           Danışman            Bölüm
  Onur BAYRAM   Co2 Emisyonu, Kentleşme Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği  Doç. Dr. Veysel Fuat HATİPOĞLU İşletme
 Hüseyin GÜLER  Kültür Endüstrisi Ve Kültür Emperyalizmi Bağlamında Ulusaldan Küresele Tüketim İdeolojisinin Değişimi Ve Sürdürülebilirliğe Etkisi  Doç. Dr. Fatma ÇAKMAK İşletme
 Togzhan KENZHE  Uluslararası Öğrencilerin Yaşam Memnuniyeti: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği  Dr. Öğr. Üyesi Ali Rıza AKTAŞ İşletme
Zeynep İrem SERTER  Lisans Öğrencilerinin Ekolojik Ayak İzi Farkındalık Düzeylerinin Sosyodemografik Özelliklerine Göre İncelenmesi ve Öğrencilerin Ekolojik Ayak İzi Farkındalıklarının Arttırılmasına Yönelik Çözüm Önerileri : Fethiye İşletme Fakültesi Örneği Arş. Gör. Ezgi KUYU İşletme
Merve EREN Sarıgerme Destinasyonunda Yer Alan Turizm İşletmelerinin Geri Dönüşüm Ve Sürdürülebilirlik Çalışmalarının Belirlenmesi Doç.Dr. Ayşe ÇELİK YETİM Turizm İşletmeciliği
Yeliz PATIROĞLU İklim Değişiminin Kış Sporları Turizmi Temalı Kültür Turizm Koruma Ve Gelişim Bölgeler (Ktkgb) Üzerine Etkisi Doç. Dr. Onur AKBULUT Turizm İşletmeciliği
 Emir Kaan ERTÜRK  Gastronomi Turizmi Kapsamında Fethiye İlçesinin Yöresel Mutfagının Unutulmaya Yüz Tutmus Tatlarının Degerlendirilmesi  Arş. Gör. Doğan ÇAPRAK Turizm İşletmeciliği
 Nihal KUZYAKA  Tasarruf mu Çevreci Tüketim mi? Sürdürebilir Tüketim Güdülerine İlişkin Bir Araştırma  Doç.Dr. Hakan KİRACI Uluslararası Ticaret ve Lojistik
 Merve Nur YILMAZ  Muğla İli Ters Lojistik Faaliyetlerinin Geri Dönüşüm Kapsamında Değerlendirilmesi  Doç. Dr. Derya ATLAY IŞIK Uluslararası Ticaret ve Lojistik
 Sümeyra DİLER  Örtü altı üretim yapan üreticilerin üretim davranışlarının araştırılması  Dr. Öğr. Üyesi  Muhammer İLKUÇAR Yönetim Bilişim Sistemleri
Ümmü YILMAZ  Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) Veri Analiz Platformu’nda (VAP) Paylaşılan Verilerin Geliştirilmesi Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman ÖZTOP Ekonomi Finans


TÜBİTAK 2209-A “Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” 2021 yılı 2. Dönem başvuru sonuçlarına göre, aşağıda ismi belirtilen öğrencilerimiz tarafından önerilen 26 proje, program kapsamında desteklenmeye değer bulunmuştur.

Ekonomi ve Finans Bölümü’müzden;
♦Kader İLAM, “Dış Ticaretin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Rolü: Muğla Üzerine Bir İnceleme”, Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Aynur YILDIRIM

İşletme Bölümü’müzden;
♦İlayda EVCİL, “Jeotermal Enerji Konusunda Aydın İlinde Faaliyet Gösteren Yerel Sivil Toplum Kuruluşlarının Görüşlerinin Analizi: Nitel Bir Araştırma”, Danışman: Prof. Dr. Ali Ender ALTUNOĞLU
♦Saliha ÇAYIRLI, “Küreselleşmenin Co2 Emisyonu ve Ülkelerin Gelişmişlik Düzeyleri Üzerinde Etkileri”, Danışman: Prof. Dr. Ali Ender ALTUNOĞLU
♦Tuğba DİKMEN, “Afet Yönetiminde Sosyal Medya: İletişim Aracı Olarak Twitter”, Danışman: Prof. Dr. Ali Ender ALTUNOĞLU
♦Yasemin YILDIRIM, “Türkiye’de Gelir Eşitsizliğindeki Değişime Neden Olan Olası Faktörler”, Danışman: Prof. Dr. Ali Ender ALTUNOĞLU
♦Cansu ÜRETEN, “Geleceğin İşletmecilerinin Ekonomik, Sosyal ve Çevresel Bağlamda; Bilgi, Tutum ve Davranış Açısından Sürdürülebilir Bilinç Düzeylerinin Ölçülmesi” , Danışman: Doç. Dr. Fatma ÇAKMAK
♦Muhammet AKSAKAL, “Turizm Sektöründeki Gıda Atıklarının, Tarım ve Hayvancılıkta Kullanılabilirliği”, Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ali Naci KARABULUT
♦Kürşat ÖZBEK, “Türkiye Genelindeki Üniversite Öğrencilerinin E-Ticarette Hukuki Bilinç Düzeylerinin Tespiti”, Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Nagehan KIRKBEŞOĞLU
♦Elif Yağmur KALKAN, “Üniversite Öğrencilerinin Bağımlılıklarla Mücadelede Farkındalık Düzeyinin Tespiti”, Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Nagehan KIRKBEŞOĞLU
♦Neşenur KUŞÇU, “COVİD-19 Pandemisi Sürecinde Yeni Girişimcilerin Risk ve Belirsizlik Algısı” , Danışman: Arş. Gör. Gamzegül ÇALIKOĞLU

Turizm İşletmeciliği Bölümü’müzden;
♦Ata Eren ORUNLU, “Covid 19 Salgını Etkisinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi”, Danışman: Doç. Dr. Işıl ARIKAN SALTIK
♦Kader KAVGACI, “Engelsiz Kültürel Turizm: Muğla İlinde Yer Alan Müzelere Yönelik Bir Araştırma” , Danışman: Doç Dr. Onur AKBULUT
♦Başak DALGIÇ, “Turizmde Çalışanların Öz-etkililik-yeterlilik ve İmpostor Sendromu Seviyelerinin Cinsiyete Göre Anlamlı Farklılığa Sahip Olup Olmadığının Ölçülmesi: Antalya Örneği”, Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Pelin ARSEZEN
♦Ali Berkan TÖKÜN, “Fethiye’de Öğrenim Gören Ön Lisans ve Lisans Öğrencilerinin Oyunlaştırma Kullanıcı Tiplerinin Belirlenmesi”, Danışman: Arş. Gör. Dr. Cemal ARTUN
♦Zümrüt Ahsen KESİM,” Covid 19 Süresinde Turizmdeki Kalifiye İş Gücünün Başka Sektörlere Geçişi ve Turizm Sektöründe Tutma Hakkında Çeşitli Paydaşların Görüş ve Önerileri”, Danışman: Arş. Gör. Doğan ÇAPRAK
♦Emre ERENSAYIN, “Ekolojik Çiftliklerin Covid-19 Pandemisi Sonrası Çalışma Pratikleri ve Etkilerinin Tespiti”, Danışman: Arş. Gör. Doğan ÇAPRAK
♦Yılmaz Birkan KAN, “Turizm Öğrencilerin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Alan Araştırması”, Danışman: Arş. Gör. Doğan ÇAPRAK
♦Ceyhun KARAKAŞ, “Lisans ve Önlisans Düzeyinde Eğitim Alan Turizm İşletmeciliği Bölümü Stajyer Öğrencilerinin Yeterliliği Konusunda İşveren Görüşleri: Fethiye Örneği”, Danışman: Arş. Gör. Ruşen AKDEMİR

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü’müzden;
♦Çisil Meltem PALA, “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından Turizm Sektöründe Çevre ve Atık Yönetimi”, Danışman: Prof. Dr. Ali Ender ALTUNOĞLU
♦Muhammed ACAR, “Muğla İli Domates İhracatının Gıda Lojistiği Kapsamında Değerlendirilmesi”, Danışman: Doç. Dr. Derya ATLAY IŞIK
♦Zeynep PARK, “Türkiye'de CO' Emisyonu ve Dış Ticaret İlişkisi”, Danışman: Doç. Dr. Veysel Fuat HATİPOĞLU
♦Maksut TUĞCU, “Yerleşik Yabancılarda Yaşam Memnuniyet Düzeyi: Fethiye Örneği”, Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ali Rıza AKTAŞ
♦Kader KOÇ, “Üniversite Öğrencilerinin Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin Girişimcilik Niyetleriyle İlişkisi”, Danışman: Arş. Gör. Büşra TUNCER

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’müzden;
♦Aybüke BULUT, “Mobil Bankacılık Uygulamalarında Hizmet Kalitesindeki Kritik Başarı Faktörlerinin DEMATEL YÖNTEMİ ile Belirlenmesi”, Danışman: Prof. Dr. Mine ŞENEL
♦Emsal YOLDAŞ, “Paylaş Benimle Web Platformu”, Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Muhammer İLKUÇAR
♦Altın ABURŞU, “Fethiye'deki Yerleşik Yabancıların Ekonomiye ve Sosyal Yaşama Etkisi”, Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Muhammer İLKUÇAR

Öğrencilerimizi ve danışman öğretim elemanlarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

TÜBİTAK 2209-A  2021/2  dönem projeleri kabul alan öğrenciler
 
♦ İlayda EVCİL, Saliha ÇAYIRLI, Tuğba DİKMEN, Yasemin YILDIRIM, Cansu ÜRETEN, Muhammet AKSAKAL, Kürşat ÖZBEK, Elif YAĞMUR KALKAN, Neşenur KUŞÇU
♦Zümrüt Ahsen KESİM, Emre ERENSAYIN, Yılmaz Birkan KAN, Ceyhun KARAKAŞ, Ata Eren ONURLU, Kader KAVGACI, Ali Berkan TÖKÜN, Başak DALGIÇ
♦Kader İLAM’, Muhammed ACAR, Kader KOÇ, Çisil Meltem PALA, Zeynep PARK, Maksut TUĞCU
♦Aybüke BULUT, Emsal YOLDAŞ, Altın ABURŞU
 
TÜBİTAK 2209-A  ve  2209B  2021/1  dönem projeleri kabul alan öğrenciler
 
2209 A:
Aslıhan GÜNEY , Derya ÖZTÜRK,  Esra DEMİREL, Fatma Ceren ÇABIK, Funda AKAN , 
Hatice ÖZCAN,  İnci BAYAN , Kardelen KOÇ, Nazlıcan KUMRU, Oğuzhan YAVUZ,
Selen TÜTÜNCÜ, Yaren ÇAĞLAR, Yusuf KARAKAŞ , Zeki ÜNLÜ, Zeynep AKKURT

2209 B:
♦ İbrahim GEZER, Ruken ÖZER,  Çiğdem GÜNAY, Gamze OKUYUCU

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MSKÜ- TUBİTAK 2209 A  2. çağrı  performans grafiğine göre fakültemiz 26 proje ile  beşinci sıradadır.
istaistik1


>