TUBITAK 2209A ve 2209B BAŞARILARIMIZ

TÜBİTAK 2209-A “Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” 2021 yılı 2. Dönem başvuru sonuçlarına göre, aşağıda ismi belirtilen öğrencilerimiz tarafından önerilen 26 proje, program kapsamında desteklenmeye değer bulunmuştur.

Ekonomi ve Finans Bölümü’müzden;
♦Kader İLAM, “Dış Ticaretin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Rolü: Muğla Üzerine Bir İnceleme”, Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Aynur YILDIRIM

İşletme Bölümü’müzden;
♦İlayda EVCİL, “Jeotermal Enerji Konusunda Aydın İlinde Faaliyet Gösteren Yerel Sivil Toplum Kuruluşlarının Görüşlerinin Analizi: Nitel Bir Araştırma”, Danışman: Prof. Dr. Ali Ender ALTUNOĞLU
♦Saliha ÇAYIRLI, “Küreselleşmenin Co2 Emisyonu ve Ülkelerin Gelişmişlik Düzeyleri Üzerinde Etkileri”, Danışman: Prof. Dr. Ali Ender ALTUNOĞLU
♦Tuğba DİKMEN, “Afet Yönetiminde Sosyal Medya: İletişim Aracı Olarak Twitter”, Danışman: Prof. Dr. Ali Ender ALTUNOĞLU
♦Yasemin YILDIRIM, “Türkiye’de Gelir Eşitsizliğindeki Değişime Neden Olan Olası Faktörler”, Danışman: Prof. Dr. Ali Ender ALTUNOĞLU
♦Cansu ÜRETEN, “Geleceğin İşletmecilerinin Ekonomik, Sosyal ve Çevresel Bağlamda; Bilgi, Tutum ve Davranış Açısından Sürdürülebilir Bilinç Düzeylerinin Ölçülmesi” , Danışman: Doç. Dr. Fatma ÇAKMAK
♦Muhammet AKSAKAL, “Turizm Sektöründeki Gıda Atıklarının, Tarım ve Hayvancılıkta Kullanılabilirliği”, Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ali Naci KARABULUT
♦Kürşat ÖZBEK, “Türkiye Genelindeki Üniversite Öğrencilerinin E-Ticarette Hukuki Bilinç Düzeylerinin Tespiti”, Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Nagehan KIRKBEŞOĞLU
♦Elif Yağmur KALKAN, “Üniversite Öğrencilerinin Bağımlılıklarla Mücadelede Farkındalık Düzeyinin Tespiti”, Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Nagehan KIRKBEŞOĞLU
♦Neşenur KUŞÇU, “COVİD-19 Pandemisi Sürecinde Yeni Girişimcilerin Risk ve Belirsizlik Algısı” , Danışman: Arş. Gör. Gamzegül ÇALIKOĞLU

Turizm İşletmeciliği Bölümü’müzden;
♦Ata Eren ORUNLU, “Covid 19 Salgını Etkisinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi”, Danışman: Doç. Dr. Işıl ARIKAN SALTIK
♦Kader KAVGACI, “Engelsiz Kültürel Turizm: Muğla İlinde Yer Alan Müzelere Yönelik Bir Araştırma” , Danışman: Doç Dr. Onur AKBULUT
♦Başak DALGIÇ, “Turizmde Çalışanların Öz-etkililik-yeterlilik ve İmpostor Sendromu Seviyelerinin Cinsiyete Göre Anlamlı Farklılığa Sahip Olup Olmadığının Ölçülmesi: Antalya Örneği”, Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Pelin ARSEZEN
♦Ali Berkan TÖKÜN, “Fethiye’de Öğrenim Gören Ön Lisans ve Lisans Öğrencilerinin Oyunlaştırma Kullanıcı Tiplerinin Belirlenmesi”, Danışman: Arş. Gör. Dr. Cemal ARTUN
♦Zümrüt Ahsen KESİM,” Covid 19 Süresinde Turizmdeki Kalifiye İş Gücünün Başka Sektörlere Geçişi ve Turizm Sektöründe Tutma Hakkında Çeşitli Paydaşların Görüş ve Önerileri”, Danışman: Arş. Gör. Doğan ÇAPRAK
♦Emre ERENSAYIN, “Ekolojik Çiftliklerin Covid-19 Pandemisi Sonrası Çalışma Pratikleri ve Etkilerinin Tespiti”, Danışman: Arş. Gör. Doğan ÇAPRAK
♦Yılmaz Birkan KAN, “Turizm Öğrencilerin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Alan Araştırması”, Danışman: Arş. Gör. Doğan ÇAPRAK
♦Ceyhun KARAKAŞ, “Lisans ve Önlisans Düzeyinde Eğitim Alan Turizm İşletmeciliği Bölümü Stajyer Öğrencilerinin Yeterliliği Konusunda İşveren Görüşleri: Fethiye Örneği”, Danışman: Arş. Gör. Ruşen AKDEMİR

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü’müzden;
♦Çisil Meltem PALA, “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından Turizm Sektöründe Çevre ve Atık Yönetimi”, Danışman: Prof. Dr. Ali Ender ALTUNOĞLU
♦Muhammed ACAR, “Muğla İli Domates İhracatının Gıda Lojistiği Kapsamında Değerlendirilmesi”, Danışman: Doç. Dr. Derya ATLAY IŞIK
♦Zeynep PARK, “Türkiye'de CO' Emisyonu ve Dış Ticaret İlişkisi”, Danışman: Doç. Dr. Veysel Fuat HATİPOĞLU
♦Maksut TUĞCU, “Yerleşik Yabancılarda Yaşam Memnuniyet Düzeyi: Fethiye Örneği”, Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ali Rıza AKTAŞ
♦Kader KOÇ, “Üniversite Öğrencilerinin Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin Girişimcilik Niyetleriyle İlişkisi”, Danışman: Arş. Gör. Büşra TUNCER

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’müzden;
♦Aybüke BULUT, “Mobil Bankacılık Uygulamalarında Hizmet Kalitesindeki Kritik Başarı Faktörlerinin DEMATEL YÖNTEMİ ile Belirlenmesi”, Danışman: Prof. Dr. Mine ŞENEL
♦Emsal YOLDAŞ, “Paylaş Benimle Web Platformu”, Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Muhammer İLKUÇAR
♦Altın ABURŞU, “Fethiye'deki Yerleşik Yabancıların Ekonomiye ve Sosyal Yaşama Etkisi”, Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Muhammer İLKUÇAR

Öğrencilerimizi ve danışman öğretim elemanlarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

TÜBİTAK 2209-A  2021/2  dönem projeleri kabul alan öğrenciler
 
♦ İlayda EVCİL, Saliha ÇAYIRLI, Tuğba DİKMEN, Yasemin YILDIRIM, Cansu ÜRETEN, Muhammet AKSAKAL, Kürşat ÖZBEK, Elif YAĞMUR KALKAN, Neşenur KUŞÇU
♦Zümrüt Ahsen KESİM, Emre ERENSAYIN, Yılmaz Birkan KAN, Ceyhun KARAKAŞ, Ata Eren ONURLU, Kader KAVGACI, Ali Berkan TÖKÜN, Başak DALGIÇ
♦Kader İLAM’, Muhammed ACAR, Kader KOÇ, Çisil Meltem PALA, Zeynep PARK, Maksut TUĞCU
♦Aybüke BULUT, Emsal YOLDAŞ, Altın ABURŞU
 
TÜBİTAK 2209-A  ve  2209B  2021/1  dönem projeleri kabul alan öğrenciler
 
2209 A:
Aslıhan GÜNEY , Derya ÖZTÜRK,  Esra DEMİREL, Fatma Ceren ÇABIK, Funda AKAN , 
Hatice ÖZCAN,  İnci BAYAN , Kardelen KOÇ, Nazlıcan KUMRU, Oğuzhan YAVUZ,
Selen TÜTÜNCÜ, Yaren ÇAĞLAR, Yusuf KARAKAŞ , Zeki ÜNLÜ, Zeynep AKKURT

2209 B:
♦ İbrahim GEZER, Ruken ÖZER,  Çiğdem GÜNAY, Gamze OKUYUCU

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MSKÜ- TUBİTAK 2209 A  2. çağrı  performans grafiğine göre fakültemiz 26 proje ile  beşinci sıradadır.
istaistik1


>