TUBITAK 2209A ve 2209B BAŞARILARIMIZ


Fethiye İşletme Fakültesi Proje Listesi
 
# Dönemi Proje Adı Yürütücü Bölüm Kodu Danışman
1 2021/1 Küresel Paylaşım Ekonomisinde Ulusal Sorunumuz:Paylaşımsızlık/Ortaklaşa Tüketememek-Paylaşımın Önündeki Engellerin İncelenmesi  Öğrencisi İnci BAYRAM Uluslararası Ticaret ve Lojistik 2209-A Doç. Dr. Hakan KİRACI
2 2021/1 Üniversite Öğrencilerinin Endüstri 4.0 Farkındalıkları, Teknolojiye Hazırlık Düzeyleri Ve Gelecekte İstihdam Edilebilirlik Algıları Arasındaki İlişki  Öğrencisi Oğuzhan YAVUZ Uluslararası Ticaret ve Lojistik 2209-A Araş. Gör. Dr. Sümeyra BABACAN MUTLU
3 2021/1 Engelli Akademisyenlerin Karşılaştığı Sorunların Tespit Edilmesi Lisans Öğrencisi Nazlıcan KUMRU İşletme 2209-A Araş. Gör. Dr. Sümeyra BABACAN MUTLU
4 2021/1 Faiz Oranlarındaki Değişikliklerin Konut Fiyatlarına Etkisi  Öğrencisi Kardelen KOÇ Ekonomi ve Finans Bölümü 2209-A Prof. Dr. Serkan ÇİÇEK
5 2021/1 Covid-19 Pandemisinin Marjinal Tüketim Eğilimine Etkisi  Öğrencisi Funda AKAN Ekonomi ve Finans Bölümü 2209-A Prof. Dr. Serkan ÇİÇEK
6 2021/1 Maliyetlerdeki Değişmelerin Tüketici Fiyatlarına Yansıması Lisans Öğrencisi Aslıhan GÜNEY Ekonomi ve Finans Bölümü 2209-A Prof. Dr. Serkan ÇİÇEK
7 2021/1 Yangın Afeti Ve Covid 19 Salgını Etkisindeki Muğla Destinasyonunun Sürdürülebilir Turizmle Canlandırılması  Öğrencisi Yusuf KARAKAŞ Turizm İşletmeciliği 2209-A Doç. Dr. Işıl ARIKAN SALTIK
8 2021/1 Paydaşların Bakış Açısıyla Fethiye Yöresinin Zeytinyağı Turizmi (Oleo Turizm) Potansiyelinin İncelenmesi Lisans Öğrencisi Yaren ÇAĞLAR Turizm İşletmeciliği 2209-A Doç. Dr. Işıl ARIKAN SALTIK
9 2021/1 Pandemi Döneminin Kripto Para Piyasasına Etkisi: Zayıf Formda Etkin Piyasa Hipotezi Lisans Öğrencisi Hatice ÖZCAN Ekonomi ve Finans Bölümü 2209-A Doç. Dr. Veysel Fuat HATİPOĞLU
10 2021/1 Türkiye'Nin En Değerli Ve En Güçlü 100 Markası Listesinde Yer  Öğrencisi Derya ÖZTÜRK İşletme 2209-A Araş. Gör. Ezgi KUYU
11 2021/1 İnternet Üzerinden Kamu Hizmeti Veren Kurumsal Web Site İçeriklerinin Engelli Kullanıcılar İçin Erişilebilirlik, Kullanılabilirlik Ve Anlaşılabilirlik Açılarından Test Edilmesi: Fethiye Örneği  Öğrencisi Fatma Ceren ÇABIK Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 2209-A Dr. Öğr. Üyesi Muhammer İLKUÇAR
12 2021/1 E-Ticarette Kredi Kullanımı Risklerinin Fmea İle Belirlenmesi Lisans Öğrencisi Zeyneb AKKURT Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 2209-A Doç. Dr. Bilgin ŞENEL
13 2021/1 Küresel İklim Değişikliğinin Tarım Sektörü Dış Ticareti Ve Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri Lisans Öğrencisi Esra DEMİREL Ekonomi ve Finans Bölümü 2209-A Dr. Öğr. Üyesi Aynur YILDIRIM
14 2021/1 Türkiye'De İl Bazında Gsyih İle Göç Arasındaki İlişkinin Mekansal Veri Analizi İle İncelenmesi  Öğrencisi Zeki ÜNLÜ Ekonomi ve Finans Bölümü 2209-A Araş. Gör. Dr. Ali Osman ÖZTOP
15 2021/1 Online Alışveriş Sitelerine İlişkin Müşteri Şikayetleri Lisans Öğrencisi Selen TÜTÜNCÜ Uluslararası Ticaret ve Lojistik 2209-A Doç. Dr. Ali Ender ALTUNOĞLU
16 2021/1 Merkezi Kayıt Kuruluşu Pusula Projesi'nin (PP) Geliştirilmesi Yoluyla Finansal İstikrara Katkı Sağlanması Lisans Öğrencisi Çiğdem GÜNAY Ekonomi ve Finans Bölümü 2209-B Dr. Öğr. Üyesi Aynur YILDIRIM
17 2021/1 Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) Veri Analiz Platformunda (VAP) Paylaşılan Verilerin Görselleştirilmesine Yönelik Modern Yaklaşımlar  Öğrencisi Gamze OKUYUCU Ekonomi ve Finans Bölümü 2209-B Araş. Gör. Dr. Ali Osman ÖZTOP
18 2021/1 Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Yatırımcı Risk Takip Sistemine (YRTS) Yeni Risk Kategorilerinin Önerilmesi Lisans Öğrencisi İbrahim GEZER Ekonomi ve Finans Bölümü 2209-B Prof. Dr. Serkan ÇİÇEK
19 2021/1 Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Veri Analiz Platformu'nda (VAP) Paylaşılan Verilerin Uluslararası Muadil Veri Paylaşım Platformları İncelenerek Geliştirilmesi  Öğrencisi Ruken ÖZER Ekonomi ve Finans Bölümü 2209-B Prof. Dr. Serkan ÇİÇEK
 
20 2021/2 Jeotermal Enerji Konusunda Aydın İlinde Faaliyet Gösteren Yerel Sivil Toplum Kuruluşlarının Görüşlerinin Analizi: Nitel Bir Araştırma İlayda EVCİL İşletme 2209-A Prof. Dr. Ali Ender ALTUNOĞLU
21 2021/2 Küreselleşmenin Co2 Emisyonu ve Ülkelerin Gelişmişlik Düzeyleri Üzerinde etkileri Saliha ÇAYIRLI İşletme 2209-A Prof. Dr. Ali Ender ALTUNOĞLU
22 2021/2 Afet Yönetiminde Sosyal Medya: İletişim Aracı Olarak Twitter Tuğba DİKMEN İşletme 2209-A Prof. Dr. Ali Ender ALTUNOĞLU
23 2021/2 Türkiye’de Gelir Eşitsizliğindeki Değişime Neden Olan Olası Faktörler Yasemin YILDIRIM İşletme 2209-A Prof. Dr. Ali Ender ALTUNOĞLU
24 2021/2 Geleceğin İşletmecilerinin Ekonomik, Sosyal ve Çevresel Bağlamda; Bilgi, Tutum ve Davranış Açısından Sürdürülebilir Bilinç Düzeylerinin Ölçülmesi Cansu ÜRETEN İşletme 2209-A Doç. Dr. Fatma ÇAKMAK
25 2021/2 Turizm Sektöründeki Gıda Atıklarının, Tarım ve Hayvancılıkta Kullanılabilirliği Muhammet AKSAKAL İşletme 2209-A Dr. Öğr. Üyesi Ali Naci KARABULUT
26 2021/2 Türkiye Genelindeki Üniversite Öğrencilerinin E-Ticarette Hukuki Bilinç Düzeylerinin Tespiti Kürşat ÖZBEK İşletme 2209-A Dr. Öğr. Üyesi Nagehan KIRKBEŞOĞLU
27 2021/2 Üniversite Öğrencilerinin Bağımlılıklarla Mücadelede Farkındalık Düzeyinin Tespiti Elif Yağmur KALKAN İşletme 2209-A Dr. Öğr. Üyesi Nagehan KIRKBEŞOĞLU
28 2021/2 COVİD-19 Pandemisi Sürecinde Yeni Girişimcilerin Risk ve Belirsizlik Algısı Neşenur KUŞÇU İşletme 2209-A Arş. Gör. Gamzegül ÇALIKOĞLU
29 2021/2 Covid 19 Süresinde Turizmdeki Kalifiye İş Gücünün Başka Sektörlere Geçişi ve Turizm Sektöründe Tutma Hakkında Çeşitli Paydaşların Görüş ve Önerileri Zümrüt Ahsen KESİM Turizm İşletmeciliği 2209-A Arş. Gör. Doğan ÇAPRAK
30 2021/2 Ekolojik Çiftliklerin Covid-19 Pandemisi Sonrası Çalısma Pratikleri ve Etkilerinin Tespiti Emre ERENSAYIN Turizm İşletmeciliği 2209-A Arş. Gör. Doğan ÇAPRAK
31 2021/2 Turizm Ögrencilerin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Alan Arastırması Yılmaz Birkan KAN Turizm İşletmeciliği 2209-A Arş. Gör. Doğan ÇAPRAK
32 2021/2 Lisans ve Önlisans Düzeyinde Eğitim Alan Turizm İşletmeciliği Bölümü Stajyer Öğrencilerinin Yeterliliği Konusunda İşveren Görüşleri: Fethiye Örneği Ceyhun KARAKAŞ Turizm İşletmeciliği 2209-A Arş. Gör. Ruşen AKDEMİR
33 2021/2 Covid 19 Salgını Etkisinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi Ata Eren ORUNLU Turizm İşletmeciliği 2209-A Doç.Dr. Işıl ARIKAN SALTIK
34 2021/2 Engelsiz Kültürel Turizm: Muğla İlinde Yer Alan Müzelere Yönelik Bir Araştırma Kader KAVGACI Turizm İşletmeciliği 2209-A Doç.Dr. Onur AKBULUT
35 2021/2 Fethiye’de Öğrenim Gören Ön Lisans ve Lisans Öğrencilerinin Oyunlaştırma Kullanıcı Tiplerinin Belirlenmesi Ali Berkan TÖKÜN Turizm İşletmeciliği 2209-A Arş. Gör. Dr. Cemal ARTUN
36 2021/2 Turizmde Çalışanların Öz-etkililik-yeterlilik ve İmpostor Sendromu Seviyelerinin Cinsiyete Göre Anlamlı Farklılığa Sahip Olup Olmadığının Ölçülmesi: Antalya Örneği Başak DALGIÇ Turizm İşletmeciliği 2209-A Dr. Öğr. Üyesi Pelin ARSEZEN
37 2021/2 Dış Ticaretin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Rolü: Muğla Üzerine Bir İnceleme Kader İLAM Ekonomi ve Finans 2209-A Dr. Öğr. Üyesi Aynur YILDIRIM
38 2021/2 Muğla İli Domates İhracatının Gıda Lojistiği Kapsamında Değerlendirilmesi Muhammed ACAR Uluslararası Ticaret ve Lojistik 2209-A Doç. Dr. Derya ATLAY IŞIK
39 2021/2 Üniversite Öğrencilerinin Dijital Okuryazarlık Düzeylerinini Girişimcilik Niyetleriyle İlişkisi Kader KOÇ Uluslararası Ticaret ve Lojistik 2209-A Arş. Gör. Büşra TUNCER
40 2021/2 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından Turizm Sektöründe Çevre ve Atık Yönetimi Çisil Meltem PALA Uluslararası Ticaret ve Lojistik 2209-A Prof. Dr. Ali Ender ALTUNOĞLU
41 2021/2 Türkiye'de CO' Emisyonu ve Dış Ticaret İlişkisi Zeynep PARK Uluslararası Ticaret ve Lojistik 2209-A Doç. Dr. Veysel Fuat HATİPOĞLU
42 2021/2 Yerleşik Yabancılarda Yaşam Memnuniyet Düzeyi: Fethiye Örneği Maksut TUĞCU Uluslararası Ticaret ve Lojistik 2209-A Dr. Öğr. Üyesi Ali Rıza AKTAŞ
43 2021/2 Mobil Bankacılık Uygulamalarında Hizmet Kalitesindeki Kritik Başarı Faktörlerinin DEMATEL YÖNTEMİ ile belirlenmesi Aybüke BULUT Yönetim Bilişim Sistmleri 2209-A Prof. Dr. Mine ŞENEL
44 2021/2 Paylaş Benimle Web Platformu EMSAL YOLDAŞ Yönetim Bilişim Sistmleri 2209-A Dr. Öğr. Üyesi Muhammer İLKUÇAR
45 2021/2 Fethiye'deki Yerleşik Yabancıların Ekonomiye ve Sosyal Yaşama Etkisi Altın ABURŞU Yönetim Bilişim Sistmleri 2209-A Dr. Öğr. Üyesi Muhammer İLKUÇAR
 
46 2022/1 Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) Veri Analiz Platformu’nda (VAP) Paylaşılan Verilerin Geliştirilmesi Ümmü YILMAZ Ekonomi ve Finans 2209-B Araş. Gör. Dr. Ali Osman ÖZTOP
47 2022/1 Co2 Emisyonu, Kentleşme Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği  Onur BAYRAM  İşletme 2209-A Doç. Dr. Veysel Fuat HATİPOĞLU
48 2022/1 Kültür Endüstrisi Ve Kültür Emperyalizmi Bağlamında Ulusaldan Küresele Tüketim İdeolojisinin Değişimi Ve Sürdürülebilirliğe Etkisi  Hüseyin GÜLER İşletme 2209-A Doç. Dr. Fatma ÇAKMAK
49 2022/1 Uluslararası Öğrencilerin Yaşam Memnuniyeti: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği Togzhan KENZHE İşletme 2209-A Dr. Öğr. Üyesi Ali Rıza AKTAŞ
50 2022/1 Lisans Öğrencilerinin Ekolojik Ayak İzi Farkındalık Düzeylerinin Sosyodemografik Özelliklerine Göre İncelenmesi ve Öğrencilerin Ekolojik Ayak İzi Farkındalıklarının Arttırılmasına Yönelik Çözüm Önerileri : Fethiye İşletme Fakültesi Örneği Zeynep İrem SERTER İşletme 2209-A Araş. Gör. Ezgi KUYU
51 2022/1 Sarıgerme Destinasyonunda Yer Alan Turizm İşletmelerinin Geri Dönüşüm Ve Sürdürülebilirlik Çalışmalarının Belirlenmesi Merve EREN Turizm İşletmeciliği 2209-A Doç.Dr. Ayşe ÇELİK YETİM
52 2022/1 İklim Değişiminin Kış Sporları Turizmi Temalı Kültür Turizm Koruma Ve Gelişim Bölgeler (Ktkgb) Üzerine Etkisi Yeliz PATIROĞLU Turizm İşletmeciliği 2209-A Doç.Dr. Onur AKBULUT
53 2022/1 Gastronomi Turizmi Kapsamında Fethiye İlçesinin Yöresel Mutfagının Unutulmaya Yüz Tutmus Tatlarının Degerlendirilmesi  Emir Kaan ERTÜRK Turizm İşletmeciliği 2209-A Arş. Gör. Doğan ÇAPRAK
54 2022/1 Tasarruf mu Çevreci Tüketim mi? Sürdürebilir Tüketim Güdülerine İlişkin Bir Araştırma Nihal KUZYAKA Uluslararası Ticaret ve Lojistik 2209-A Doç. Dr. Hakan KİRACI
55 2022/1 Muğla İli Ters Lojistik Faaliyetlerinin Geri Dönüşüm Kapsamında Değerlendirilmesi Merve Nur YILMAZ Uluslararası Ticaret ve Lojistik 2209-A Doç. Dr. Derya ATLAY IŞIK
56 2022/1  Örtü altı üretim yapan üreticilerin üretim davranışlarının araştırılması Sümeyra DİLER Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 2209-A Dr. Öğr. Üyesi Muhammer İLKUÇAR
 
57 2022/2 Tüketicilerin Moda Ve Çevre Bilincinin İleri Dönüşüm (Upcycling) Giysileri Satın Alma İsteğine Etkileri  Songül ÖZALAY İşletme 2209-A Prof. Dr. Ali Ender ALTUNOĞLU