YÖNETİM

Prof. Dr. Füsun ÖZERDEM
Dekan
Doç. Dr. Ceren ORAL
Dekan Yardımcısı
Dr. Öğretim Üyesi Muhammer İLKUÇAR
Dekan Yardımcısı
Gürcan KARA
Fakülte Sekreteri

YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Füsun ÖZERDEM (Dekan V.) Başkan
Prof. Dr. Serkan ÇİÇEK Üye
Prof. Dr. Ali Ender ALTUNOĞLU Üye
Prof. Dr. Faruk ŞAHİN Üye
Doç. Dr. Işıl ARIKAN SALTIK Üye
Doç. Dr. Derya ATLAY IŞIK Üye
Dr. Öğr. Üyesi Muhammer İLKUÇAR Üye
Fakülte Sekreteri Gürcan KARA Raportör