FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

                               

                              FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
 
Prof. Dr. Recai COŞKUN (Dekan V.) Başkan
Doç. Dr. Ayşe ÇELİK YETİM  Dekan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman ÖZTOP Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Serkan ÇİÇEK Üye
Prof. Dr. Ali Ender ALTUNOĞLU Üye
Prof. Dr. Faruk ŞAHİN Üye
Doç. Dr. Işıl ARIKAN SALTIK Üye
Doç: Dr. Derya ATLAY IŞIK Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman ÖZTOP Üye
Fakülte Sekreteri Gürcan KARA Raportör