KALITE ve DANIŞMA KURULU

Kalite Çalışmaları | Kalite Komisyon Çalışmaları |  Danışma Kurulu  Çalışmaları |
KALİTE  KOMİSYONU
Başkan Prof. Dr. Füsun ÖZERDEM ( Dekan  V.)
Başkan Yrd. Prof. Dr. Ali Ender ALTUNOĞLU  (İşletme)
Üye Doç. Dr. Hakan KİRACI ( Uluslararası Ticaret ve Lojistik)
Üye Doç. Dr. Onur AKBULUT ( Turizm İşletmeciliği)
Üye Dr. Öğr. Üyesi Muhammer İLKUÇAR (Yönetim Bilişim Sistemleri)
Üye Dr. Öğr. Üyesi Aynur YILDIRIM ( Ekonomi Finans)

DANIŞMA KURULU
Birim Yöneticisi Prof.Dr. Füsun ÖZERDEM ( Dekan  V.)   
Birim Yönetici Yardımcısı  Prof. Dr. Ali Ender ALTUNOĞLU  (İşletme Bölüm Başkanı )
Temsilci Doç. Dr. Işıl ARIKAN SALTIK (Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı)
Temsilci Sinem ERDOĞAN (Ekonomi ve Finans Bölümü Mezun Öğrenci)
Temsilci  Ezgi KULLUKÇU (Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri)
Temsilci Fehmi HANOĞLU (Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği Temsilci Yönetim Kurulu Başkanı)

 
>