KALİTE ÇALIŞMALARI

►Kamu Hizmet Standartları
►Hizmet Envanteri
►Fethiye İşletme Fakültesi Teşkilat Şeması
►Fethiye İşletme Fakültesi Organizasyon Şeması
 

GÖREV TANIMLARI

►Görev Tanımı 1- Dekan
►Görev Tanımı 2- Dekan Yardımcısı 1
►Görev Tanımı 3- Dekan Yardımcısı 2
►Görev Tanımı 4- Fakülte Sekreteri
►Görev Tanımı 5- Maaş Tahakkuk Çalışanı
►Görev Tanımı 6- Personel İşleri Çalışanı
►Görev Tanımı 7- Satın Alma
►Görev Tanımı 8- Öğrenci İşleri Çalışanı 
►Görev Tanımı 9- Taşınır Eşya ve Kontrol Çalışanı 
►Görev Tanımı 10- Bölüm Sekreteri-1
►Görev Tanımı 11- Bölüm Sekreteri-2


İş Süreçleri, Riskler ve Tedbirler

Öğrenci İşleri Bürosu

►Öğrenci Kimlik Kartları Süreci
►YÖKSİS Bilgi Giriş İşlemleri Süreci
►Kayıt Dondurma İşlemleri Süreci
►Maddi Hata İşlemleri Sürecii
►Mezuniyet İşlemleri Süreci
►Öğrenci Soruşturmaları Süreci
►Yatay Geçiş İşlemleri Süreci

Personel Bürosu

►Dr. Öğretim Üyesi Atamaları Süreci
►Dr. Öğretim Üyesi Yeniden Atama Süreci
►31. Madde Görevlendirme Süreci
►35. Madde Görevlendirme Süreci
►39. Madde Görevlendirme Süreci
►40.a. Görevlendirme Süreci
►Araştırma Görevlisi Atama Süreci
►Araştırma Görevlisi Yeniden Atama Süreci
►Soruşturma İş Süreci
►Yıllık İzin İş Süreci


Maaş Tahakkuk Bürosu

►Yıllık Bütçe Hazırlama Süreci
►Maaş Ödeme Süreci
►Ek Ders Ücreti Ödeme Süreci
►Eser İnceleme Jürisi Üyeliği Ücret Ödemesi Süreci


Ayniyat-Satın Alma Bürosu

►Satın Alma Süreci


Bölüm Sekreterlikleri

►Ders ve Danışman Ataması İşlemleri Süreci
►Önceki Öğrenim Tanınma İş Süreci
►Tek Ders İşlemleri
►Kayıt Silme Süreci
►Doktora Yeterlilik İşlemleri Süreci