Kurullar/Komisyonlar

Birim Düzeyinde Kurul/Komisyonları Listesi

Ön Değerlendirme Komisyonu

    Fakülte Kalite Komisyonu

      Fakülte Danışma Kurulu

          >