YÖNETİM

Dekan                     Prof. Dr. Erdoğan GAVCAR
Dekan Yrd.              Doç. Dr. Derya ATLAY IŞIK
Dekan Yrd.              Dr. Öğr. Üyesi Onur AKBULUT
Fakülte Sekreteri     Gürcan KARA
>