Misyon ve Vizyon

 Misyonumuz
⇒Üstün nitelikli bireyler yetiştirmek, araştırma, eğitim alanındaki bilgi üretimini toplum yararına sunmaktır.
Vizyonumuz
⇒ Ulusal ve uluslararası ortamlarda tanınırlık kazanmış, vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi ile ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak lider, yenilikçi ve sürekli öğrenen bir Fakülte olmaktır.
 
>