ÖĞRENCİLERİMİZİN VİZE VE FİNAL SINAVLARINDA UYMASI GEREKEN KURALLAR

FETHİYE İŞLETME FAKÜLTESİ VİZE ve FİNAL SINAV KURALLARI

  1. Her öğrenci ilan edilen sınav saatinde ve sınıfında sınava girmek zorundadır. Öğrencilerin farklı bir saatte veya farklı bir sınıfta sınava girmesi kesinlikle yasaktır.
  2. Sınava giren her öğrenci, öğrenci kimlik belgesini, yoksa öğrenci işlerinden alınmış olan imzalı ve mühürlü öğrenci belgesini yanında bulundurmak zorundadır. Tüm sınav boyunca kimlik belgesi sıraların üzerinde bulunmalıdır. Öğrenci kimliği ya da belirtilen öğrenci belgesi bulunmayan öğrencinin sınava girmesi kesinlikle yasaktır.
  1. Sadece sınavın ilan edilen başlama saatinden ilk 15 dakika içerisinde mazeretli olarak geç kalan öğrenciler sınava alınmaktadır. Bu öğrencilere herhangi bir ek süre tanınmamaktadır. Sınavın ilan edilen başlama saatinden 15 dakika sonrasında öğrencilerin sınava girmesi yasaktır.
  1. Cevaplama süresini tamamlamış olsalar dahi sınavın ilan edilen başlama süresinin ilk 15 dakikasında öğrenciler sınıftan dışarı çıkarılmayacaktır. Sınav esnasında herhangi bir sebepten dışarı çıkan öğrencinin sınava sınıfa geri girmesi kesinlikle yasaktır.
  1. Sınav kâğıtlarının ya da sorularının sınıftan çıkarılması ya da başka bir kâğıda aktarılması yasaktır.
  1. Sınav esnasında cep telefonu kullanımı yasaktır. Sınav esnasında cep telefonlarının kapatılarak gözetmenlerce uygun görülen biçimde kaldırılması zorunludur. Cep telefonunun açık konumda bulunması sınav kurallarına aykırı olup, sınav esnasında açık cep telefonunu bulunduran öğrenci-öğrenciler tutanakla tespit edilip haklarında işlem başlatılacaktır. Cep telefonu ile ilgili tüm sorumluluk öğrenciye aittir.
  1. Sınav süresince öğrencilerin, birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları veya bunlara teşebbüs etmeleri, sınıftaki gözetmenlerin izni olmaksızın, birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, başkalarını rahatsız edecek şekilde veya sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları, sınav gözetmenlerinin izni olmadan yerlerinden kalkmaları yasaktır. Aksi davranışta bulunan öğrenci-öğrenciler tutanakla tespit edilip haklarında işlem başlatılacaktır.
  1. Öğrencilerin sınav esnasında sıranın üzerinde, altında söz konusu sınavla ilgili veya ilgisiz herhangi bir kitap, doküman, ders notu vb. materyalleri bulundurmaları yasaktır. Bu sebeple, bahsi geçen materyaller sınav öncesinde kürsüye bırakılmalıdır.
  1. Öğrencilerin sınav yapılan dersliklerin önünde beklemesi, konuşması veya gürültü yapması yasaktır.
  1. Öğrenciler sınav kurallarına uymakla yükümlüdürler. Sınav gözetmenleri kopya girişiminde bulunduğundan kuşkulanılan öğrenciyi uyarma hakkına sahiptir. Diğer yandan sınav görevlileri diğer öğrencilerin dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak için gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara uyarıda bulunmayabilirler. Hangi yol seçilirse seçilsin, sınav sırasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlikleri, sınav görevlileri tarafından tutanağa açık olarak yazılacaktır. Sınavda kopya çeken, çektiren veya kopya teşebbüsünde bulunan veya sınava hile karıştıran öğrenci hakkında disiplin soruşturması açılarak Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin kuralları kapsamında işlem yapılacaktır.                    

                                                                                                                         DEKANLIK

 

Son Güncelleme Tarihi : 17.04.2019 11:57:23 Okunma Sayısı : 545

Son Duyurular
>