KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA DUYURUSU

KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA DUYURUSU

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemizin ihtiyaç duyulan çeşitli birimlerinde çalıştırılmak üzere,  belirlenen kontenjanlar dahilinde Kısmi Zamanlı Öğrenci alınacaktır.

Başvuru tarihleri: 20 Ekim 2017 – 27 Ekim 2017

Kısmi zamanlı öğrenci; İdarenin, işin mahiyetine göre vereceği görevleri yapar. Öğrencinin vasfına göre, yazılım, afiş yapımı, büro-ofis işleri, servis elemanı, kreş eğitmen yardımcı elemanı, spor tesislerindeki uzmanlık gerektiren işler (fitness eğitmenliği, havuz cankurtaran işi), Mediko yardımcı hizmetleri, program sunumu, laboratuar yardımcı elemanı, kütüphane yardımcı eleman, genel alanlar (fuaye,anfi,açık alan) bakım işleri ve benzeri işleri yapar. Kısmi zamanlı öğrenci çalışacağı yerin tertip ve düzeninin sağlanması hususunda azami gayret sarf eder.

Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak öğrencilerde aranacak şartlar;

1.       Özel öğrenci olmamak ve Normal eğitim-öğretim süresi içinde öğrenim görüyor olmak,

2.       Not ortalaması 2.00'ın altında olmamak,

3.       Disiplin cezası almamış olmak,

4.       Kayıt donduran veya yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

Kısmi zamanlı çalışacak öğrencilere ödenecek ücret Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Öğrenciler haftada en fazla 15 saat, ayda en fazla 52,5 saat çalışabilirler.

Kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyen öğrenciler başvuru formunu (form A) ve Genel sağlık sigortası formunu (form F) eksiksiz olarak doldurup, imzalayacaktır. Bu formlarla beraber aşağıdaki belgeleri hazırlayıp;

1.       Öğrenci belgesi (“Disiplin cezası almamıştır” kaşeli), Disiplin cezası almamıştır kaşesi olmayan öğrencilerin transkriptinde de bu ibare yer almıyorsa başvuruları geçersiz olacaktır.

2.       Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3.       1 adet fotoğraf,

4.       Transkript (not dökümü) belgesi,(yeni öğrencilerden istenmemektedir)

Öğrencilerin çalışmak istedikleri birim veya bölüme başvurmaları gerekmektedir. Her öğrencinin bir bölüm/birime başvuru hakkı vardır, birden fazla yere başvuru yapanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

Ekler:

1-      Form A-Başvuru formu

2-      Form F- Genel Sağlık Sigortası Formu

3-     

 

Son Güncelleme Tarihi : 20.10.2017 16:06:38 Okunma Sayısı : 462

Son Duyurular
>